KM 2023

Tävlingens tre teman är: 
– Klass 1: Oskärpa
– Klass 2 Spegling
– Klass 3: Arbetsliv

För fullständiga regler, klicka här!